Az álom, mely álmodni késztet: Egy szív, mely a „farkasokat” „bárányokká” változtatja (Sztrenna 2024)

Nagyböjt: Miért és hogyan böjtölünk?

2024.02.14.

nagyböjt

Mi a nagyböjt?

A nagyböjt a keresztények számára egy fontos időszak, amikor Jézus negyvennapos böjtjére és szenvedésére emlékeznek, és készülnek a húsvéti ünnepre. A nagyböjt hamvazószerdával kezdődik, és húsvétvasárnapig tart. Ebben az időben a hívők bűnbánatot gyakorolnak, böjtölnek, imádkoznak, és segítik a rászorulókat. A nagyböjt liturgiája is kifejezi a megtérés és a megtisztulás szellemét.

Miért negyven nap a nagyböjt?

A negyven napos időtartam a Szentírásban többször is előfordul, mint egy próbatétel, egy felkészülés, vagy egy megtisztulás ideje. Mózes negyven napig böjtölt a Sínai-hegyen, mielőtt megkapta a tízparancsolatot (Kiv 34,28). Illés próféta negyven napig utazott a Hórebre, ahol találkozott Istennel (1Kir 19,8). Jónás próféta negyven napot adott Ninivének, hogy megtérjen (Jón 3,4). A zsidó nép negyven évig vándorolt a pusztában, mielőtt belépett volna az ígéret földjére (Szám 14,33). Jézus negyven napig böjtölt a pusztában, ahol megkísértette az ördög (Mt 4,1-11). A keresztények ezekre az eseményekre tekintenek vissza, amikor a nagyböjtöt tartják.

Hogyan böjtölnek a keresztények?

A böjtölés azt jelenti, hogy valamiről lemondunk, ami jó, de nem szükséges. A böjt célja, hogy kifejezzük a bűnbánatunkat, hogy jobban odafigyeljünk Isten szavára, és hogy szolidaritást mutassunk a szegényekkel. A böjt nem öncélú, hanem mindig az imádsággal és az alamizsnával együtt jár. A böjt formája és mértéke változhat az egyházak és az egyének szerint. Az egyház általában két napot ír elő szigorú böjtre: hamvazószerdát és nagypénteket. Ezen a két napon a 18 és 60 év közötti hívek csak háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól. A nagyböjt többi péntekén pedig a 14 évesnél idősebb híveknek nem szabad húst enniük. Ezen kívül mindenki maga döntheti el, hogy milyen módon böjtöl, például lemondhat valamilyen ételről, italról, szórakozásról, vagy rossz szokásról.

Miért jó a böjt?

A böjt nem egy büntetés, hanem egy lehetőség. A böjt segít, hogy jobban megismerjük magunkat, hogy felismerjük a bűneinket, és hogy megbocsátást kérjünk Isten és embertársaink előtt. A böjt segít, hogy jobban megismerjük Istent, hogy hallgassunk a rá, és hogy kövessük az ő akaratát. A böjt segít, hogy jobban megismerjük a másikat, hogy érezzük a nélkülözését, és hogy megosszuk vele, amink van. A böjt segít, hogy jobban megismerjük a teremtett világot, hogy értékeljük az ajándékait, és hogy felelősen bánjunk velük. A böjt segít, hogy jobban megismerjük a húsvét titkát, hogy örüljünk Jézus feltámadásának, és hogy részesüljünk az ő örök életében.

#zafferykaroly #zafferykarolykozepiskola #zafferykarolykozepiskolanyerges #zafferykozepiskola #zafferykarolyiskola

Legfrissebb hírek

Április havi ebédbefizetés

IDEJE:   2024. április 8-9. (730-1500 óráig). HELYE:   Gazdasági iroda Teljes árú ebéd: 900 Ft/nap Kedvezményes árú ebéd: 450 Ft/nap PÓTBEFIZETÉS:   2024. április

Ideiglenes felvételi sorrend 2024

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az ideiglenes felvételi névsor már elérhető. Kérjük, tekintse meg a listát, hogy megtudja, mely diákoknak van lehetőségük

Anne Frank kiállítás – időpontfoglalás

Kedves Látogatóink! Örömmel jelentjük be, hogy a várt Anne Frank kiállítás online időpontfoglaló felülete elkészült. A kiállítás április 16-tól május 3-ig látogatható,