Iskolai Közösségi Szolgálat logó

Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) törvényi háttere alapján a középiskolai diákoknak 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük az érettségi vizsga előtt. Az IKSZ célja nemcsak a szellemi tudás, hanem a szociális készségek és a társadalmi érzékenység fejlesztése is. A Nemzeti Alaptanterv és a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló rendelet is hangsúlyozza a szociális érzékenység, a segítő magatartás és a felelősségvállalás fontosságát a diákok személyiségfejlődése szempontjából. Az IKSZ logója fontos szimbóluma ennek az elkötelezettségnek és fejlesztésnek, amelyet a diákok a közösség szolgálata során megvalósítanak.

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény az iskolai közösségi szolgálatról kimondja, hogy:

  • az érettségi nemcsak szellemi, tárgyi tudást mér, hanem azt a pedagógiai célt is, hogy a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kimunkálása is szükséges ahhoz, hogy valaki érett legyen és a középiskolai tanulmányait befejezze
  • az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti minden magyar tanulónak.
 

Általános rendelkezések:

  • 4.§ (14) bekezdés: „A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”
  • 6.§ (4) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása…”
  • 97.§ (2) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”
 

2. A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04.) Kormányrendelet szorgalmazza:

  • a felelősségvállalást másokért,
  • a személyiség fejlesztését,
  • a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenységet,
  • a segítő magatartás gyakorlását.
 

3. A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet rögzíti a középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos részletes rendelkezéseket…

Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) törvényi háttere azt jelzi, hogy a közösségi szolgálat nemcsak az érettségi vizsgára való felkészülés része, hanem az iskolai nevelési-oktatási folyamat is fontos eleme. A diákok szociális készségeinek és társadalmi érzékenységének fejlesztése ugyanolyan fontos, mint az akadémiai teljesítményük. Az IKSZ segítséget nyújt abban, hogy a diákok felelősséget vállaljanak a közösségükért, és segítséget nyújtsanak másoknak a közösség szolgálata során.