Iskolavezetés

Tafferner Ingrid

IGAZGATÓ - Német nyelv, Tánc és dráma

Pozsgai Bernadett

OKTATÁSI IGAZGATÓHELYETTES, FÖLDRAJZ,TERMÉSZETISMERET, BIOLÓGIA

De Rossi atya

NEVELÉSI IGAZGATÓHELYETTES, LELKI VEZETŐ

Teljes állású tanáraink

Wencz János

MATEMATIKA

Veszterné Nagy Zsuzsa

Matematika, informatika

Tóthné Sümegi Adrienn

MATEMATIKA, INFORMATIKA

Nyitrai Ferenc

FIZIKA, MATEK

Wierlné Kárász Tímea

FÖLDRAJZ, BIOLÓGIA

Détáriné Györkös Bernadett

KÉMIA, TERMÉSZETISMERET

Véghné Czuczai Zsófia

Rajz, művészetek

Schalk Zsolt

MAGYAR NYELV, TÖRTÉNELEM

Gromon Imre

NÉMET

Horváth Dániel

MAGYAR, NÉMET NYELV, MKV

Kosik Adél

TESTNEVELÉS

Ridly István

Testnevelés, Életvitel

Részmunkaidős tanáraink

Bodainé Szabó Katalin

HITTAN, NÉMET NYELV

Gabala Ferenc

TESTNEVELÉS, EDZŐ

Mohos Mariann

INFORMATIKA, MATEMATIKA, FÖLDRAJZ

Belányi Elemérné

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Óraadó tanáraink

Horváth Ágnes

Földrajz, természetismeret

Fodor Zoltán

INFORMATIKA

Technikai dolgozóink

Török Tiborné

GAZDASÁGI VEZETŐ

Ambrus Tibor

OKTATÁSTECHNIKUS

Szőke Erika

KÖNYVTÁROS

Békés Erika

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ, DIÁKÉTKEZTETÉS