Tiszelt Szülő! Szeretnénk tájékoztatni Önt az Iskolai Közösségi Szolgálat részleteiről, amely azon túl, hogy lehetőséget ad a tanulóknak az önmegismerésre és az egyéni célok megtalálására, új emberi kapcsolatokkal gazdagíthatják az életüket. Fontos tudni, hogy az érettségi megkezdésének feltétele az IKSZ, így ajánlott a 9. és 10. évfolyamon teljesíteni az 50 órát. 

Iskolai Közösségi Szolgálat logó

Mi az az Iskolai Közösségi Szolgálat?

Szociális , környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat célja:

 • a középiskolás tanulók megismerjék a közösségben való tevékenykedés erejét, a szociális érzékenység kialakítása és erősítése, hogy felnőttként felelősségteljes magatartást tanúsítsanak a természeti és társadalmi környezetükkel szemben;
 • a közösség érdekét is szolgálja az egyén személyiségének fejlesztése
 • a felnövekvő nemzedékekben szemléletváltás következzék be a szűkebb és a tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyukban.
 

Mit adhat gyermekének az Iskolai Közösségi Szolgálat?

 • pályaválasztásban fontos lehet;
 • lehetőséget teremt az önmegismerésre, egyéni céljaik megtalálására;
 • a személyes emberi kapcsolatok új színnel gazdagíthatják életét.
 

Fontos szülőként tudnia:

 • az érettségi megkezdésének feltétele az IKSZ;
 • ajánlott a 9. és a 10. évfolyamon teljesíteni az 50 órát, mert 11. évfolyamtól sok egyéb iskolai feladattal szembesülnek a diákok, pl. faktok, stb.;
 • iskolánk is igyekszik minél több lehetőséget biztosítani gyermeke számára, hogy a tanév ideje alatt, szervezett keretek között, csoportosan teljesítse, de saját településükön a nyári szünet ideje alatt önállóan is kereshetnek, végezhetnek közösségi szolgálatot a diákok;
 • előkészítés, érzékenyítés és feldolgozás: az iskolában végzi az IKSZ koordinátor, max. 5-5 órában.
 

A program dokumentálása:

 • JELENTKEZÉSI LAP, melyet 9.évfolyam elején töltenek ki a diákok – megjelölik benne, hogy mely tevékenységi területeken szeretnének tevékenykedni a következő tanévek során, illetve a szülő, gondviselő is nyilatkozik egyúttal, hogy mindehhez hozzájárul és tudomásul veszi;
 • IKSZ NAPLÓ: ezt gyermeke az önkéntes munkájáról vezeti, melyben rögzíti, hogy mennyi időt fordított a különböző feladatok ellátására ( a fogadó intézmény pecsétjével és az ottani mentor aláírásával hitelesítve fogadható el). Ezt rendszeresen bemutatja az iskolai IKSZ koordinátornak, aki ez alapján tudja adminisztrálni;
 • KRÉTA (elektronikus napló), BIZONYÍTVÁNY, TÖRZSLAP: ezekben a dokumentumokban is rögzítésre kerül az adott tanévben teljesített órák száma, ill. ha az 50 óra teljesítése megtörténik, azt is rögzítjük ezekben a dokumentumokban.

Iskolai IKSZ koordinátor elérhetősége

Tóth Zoltánné Mónika

ztothne76@gmail.com

06/33-504-210 (központi)

06/30-331-3675

2536 Nyergesújfalu, 

Kossuth Lajos u. 63.