"MINT A KOVÁSZ AZ EMBERISÉG CSALÁDJÁBAN: Laikusok dimenziója Don Bosco családjában" (Sztrenna 2023)

A vizsgázók legfontosabb tudnivalói

2017.05.05.

A vizsgázónak LEGALÁBB 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén

 • Magyar: május 8. (hétfő) 7:30
 • Matek: május 9. (kedd) 7:30
 • Történelem: május 10. (szerda) 7:30
 • Angol: május 11. (csütörtök) 7:30
 • Német: május 12. (péntek) 7:30
 • Biológia: május 16. (kedd) 7:30
 • Informatika: május 18. (csütörtök) 7:30
 • Kémia: május 19. (péntek) 7:30
 • Földrajz: május 19. (péntek) 13:30
 • Vizuális kultúra: május 22. (hétfő) 13:30

 

– A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell. Fényképes        igazolvánnyal (szig, jogosítvány, útlevél)
– Iskolai ünneplő öltözetben (matrózblúz, fekete alj, öltöny)
– Ételt, italt hozzatok: szőlőcukor, csokik, szendvicsek
– 
Íróeszközökről a vizsgázó gondoskodik. Kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.
– Segédeszközökről a vizsgázó ill. a vizsgahelyszín gondoskodik.
A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.

 

kép

 

 • A vizsga előtt fél órával a könyvtárban az összegyűlt vizsgázóknak a felügyelő tanárok felolvassák, hogy ki melyik vizsgateremben vizsgázik. A tanulók a felügyelőtanárral együtt mennek fel a vizsgaterembe.
 • Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet, az igazgató engedélyével az adott vizsganapon, vizsgaidőszakban.
 • (2)148 Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet.
 • A felügyelő tanároknak a vizsga megkezdése előtt ellenőrizniük kell, hogy a vizsgázók csak a számukra megengedett vagy előírt segédeszközöket vigyék be magukkal a vizsgaterembe, és azokban semmilyen bejegyzés ne legyen.
 • Mobiltelefonok használatát számológépként sem lehet engedélyezni. A mobiltelefonokat a felügyelő tanár a vizsgázókkal a vizsga kezdete előtt kikapcsoltatja, a kikapcsolás tényéről meggyőződik, majd azokat pl. külön asztalon helyezteti el a teremben
 • Táskákat, kabátokat a fogasra ill. a fal mellé kell helyezni.
 • A vizsgateremben az ülésrendet a vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár – az előzetes csoportbeosztás alapján – úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. A vizsgázók ülésrendjét a vizsgajegyzőkönyvön a felügyelő tanár a vizsgázók neveinek beírásával rögzíti.
 •  A borítékra és a feladatlapra a vizsgázó felírja a saját nevét, a vizsgatárgy nevét, a vizsga szintjét, valamint a vizsganap keltét.
 • A feladatlapok kiosztását követően a felügyelő tanár jelzi, hogy a vizsgázók a munkát megkezdhetik, és ennek időpontját rögzíti a vizsga jegyzőkönyvében. A feladatok kidolgozására rendelkezésre álló időt ezen időponttól kell számítani. Táblára fel lesz írva: kezdés időpontja… és a befejezés időpontja.
 • A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.
 • A feladatlap belső oldalán,a feladatlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalókat találtok, amelyeket fontos elolvasni és ennek megfelelően dolgozni.
 •  Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, egyidejűleg csak egy vizsgázónak. Folyosó felügyelő koordinálásával. Feladatlapot ki kell vinni a felügyelő tanárnak, aki ráírja a távozás és a visszaérkezés időpontját, amit a jegyzőkönyvben is rögzít.
 • Szabálytalanságok kezelése: (Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen). Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsga befejezését követően szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja. Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:
  a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.
  b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.
 • A vizsgaidő lejártával a felügyelő tanár felszólítására a vizsgázók a piszkozatlapokat és a dolgozat üresen maradt részeit áthúzzák, kitöltik a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázatokat. (infónál a beadott fájlok listája).
 • Ellenőrzik a vizsgázók, hogy mindenhol feltüntették-e a nevüket a vizsgatárgy nevét, szintjét és a vizsganap keltét.
 • Vizsgadolgozatot és a pótlapokat behelyezik a borítékba (nem ragasztják le) és várják, hogy rájuk kerüljön a sor. Egyesével mennek ki a felügyelő tanárhoz a dolgozatot beadni, amelynek tényét aláírásukkal is megerősítik.
 • A felügyelő tanár a nyitott borítékot veszi át a vizsgázótól és ellenőrzi azt – áthúzások, nevek stb. (matek, történelem, magyarnál azt is ellenőrzi, hogy a választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon). Az egyeztetés megtörténte után a felügyelő tanár a borítékot a vizsgázó jelenlétében leragasztja. A vizsgázó, a boríték lezárása után távozik a vizsga részére elkülönített épületrészből.
 • A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára – www.oktatas.hu – a reggel 8 órakor kezdődő vizsgák esetében a kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott vizsgát követő nap 14 órakor.
 • Dolgozatok megtekintése: 2017. jún. 6. (kedd) 8-16.00 – könyvtárban. (a közép- és emelt szinten írt dolgozatokat egyaránt). A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának.
  Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

 

 

Legfrissebb hírek

Oratórium Nyergesújfalu

Indul az oratórium!

Az oratórium? Szeretnénk bemutatni nektek az iskolánk oratóriumát, amely egy olyan hely, ahol a fiatalok jól érezhetik magukat, tanulhatnak, imádkozhatnak

Ebédigénylés

Kedves Szülők!   2023. szeptember 4-től kezdődik az ebédeltetés az iskolában. Amennyiben szeretné gyermekét az iskolai étkeztetésre felíratni, kérjük, 2023. augusztus

Gyászt jelző gyertya

Gyászhírek

                                    Gyászhírek  

Kitűntetések átadása az iskolai tanévzárón

Zafféry kitűntetések

Iskolánk büszke arra, hogy idén is több tanulója és tanára részesült városi és intézményi kitűntetésben. A kitűntetések célja, hogy elismerjék

Ebédigénylés

Kedves Szülők!   2023. szeptember 4-től kezdődik az ebédeltetés az iskolában. Amennyiben szeretné gyermekét az

Tovább »