Az álom, mely álmodni késztet: Egy szív, mely a „farkasokat” „bárányokká” változtatja (Sztrenna 2024)

A vizsgázók legfontosabb tudnivalói

2017.05.05.

A vizsgázónak LEGALÁBB 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén

 • Magyar: május 8. (hétfő) 7:30
 • Matek: május 9. (kedd) 7:30
 • Történelem: május 10. (szerda) 7:30
 • Angol: május 11. (csütörtök) 7:30
 • Német: május 12. (péntek) 7:30
 • Biológia: május 16. (kedd) 7:30
 • Informatika: május 18. (csütörtök) 7:30
 • Kémia: május 19. (péntek) 7:30
 • Földrajz: május 19. (péntek) 13:30
 • Vizuális kultúra: május 22. (hétfő) 13:30

 

– A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell. Fényképes        igazolvánnyal (szig, jogosítvány, útlevél)
– Iskolai ünneplő öltözetben (matrózblúz, fekete alj, öltöny)
– Ételt, italt hozzatok: szőlőcukor, csokik, szendvicsek
– 
Íróeszközökről a vizsgázó gondoskodik. Kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.
– Segédeszközökről a vizsgázó ill. a vizsgahelyszín gondoskodik.
A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.

 

kép

 

 • A vizsga előtt fél órával a könyvtárban az összegyűlt vizsgázóknak a felügyelő tanárok felolvassák, hogy ki melyik vizsgateremben vizsgázik. A tanulók a felügyelőtanárral együtt mennek fel a vizsgaterembe.
 • Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet, az igazgató engedélyével az adott vizsganapon, vizsgaidőszakban.
 • (2)148 Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet.
 • A felügyelő tanároknak a vizsga megkezdése előtt ellenőrizniük kell, hogy a vizsgázók csak a számukra megengedett vagy előírt segédeszközöket vigyék be magukkal a vizsgaterembe, és azokban semmilyen bejegyzés ne legyen.
 • Mobiltelefonok használatát számológépként sem lehet engedélyezni. A mobiltelefonokat a felügyelő tanár a vizsgázókkal a vizsga kezdete előtt kikapcsoltatja, a kikapcsolás tényéről meggyőződik, majd azokat pl. külön asztalon helyezteti el a teremben
 • Táskákat, kabátokat a fogasra ill. a fal mellé kell helyezni.
 • A vizsgateremben az ülésrendet a vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár – az előzetes csoportbeosztás alapján – úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. A vizsgázók ülésrendjét a vizsgajegyzőkönyvön a felügyelő tanár a vizsgázók neveinek beírásával rögzíti.
 •  A borítékra és a feladatlapra a vizsgázó felírja a saját nevét, a vizsgatárgy nevét, a vizsga szintjét, valamint a vizsganap keltét.
 • A feladatlapok kiosztását követően a felügyelő tanár jelzi, hogy a vizsgázók a munkát megkezdhetik, és ennek időpontját rögzíti a vizsga jegyzőkönyvében. A feladatok kidolgozására rendelkezésre álló időt ezen időponttól kell számítani. Táblára fel lesz írva: kezdés időpontja… és a befejezés időpontja.
 • A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.
 • A feladatlap belső oldalán,a feladatlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalókat találtok, amelyeket fontos elolvasni és ennek megfelelően dolgozni.
 •  Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, egyidejűleg csak egy vizsgázónak. Folyosó felügyelő koordinálásával. Feladatlapot ki kell vinni a felügyelő tanárnak, aki ráírja a távozás és a visszaérkezés időpontját, amit a jegyzőkönyvben is rögzít.
 • Szabálytalanságok kezelése: (Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen). Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsga befejezését követően szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket meghallgatja. Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:
  a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.
  b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.
 • A vizsgaidő lejártával a felügyelő tanár felszólítására a vizsgázók a piszkozatlapokat és a dolgozat üresen maradt részeit áthúzzák, kitöltik a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázatokat. (infónál a beadott fájlok listája).
 • Ellenőrzik a vizsgázók, hogy mindenhol feltüntették-e a nevüket a vizsgatárgy nevét, szintjét és a vizsganap keltét.
 • Vizsgadolgozatot és a pótlapokat behelyezik a borítékba (nem ragasztják le) és várják, hogy rájuk kerüljön a sor. Egyesével mennek ki a felügyelő tanárhoz a dolgozatot beadni, amelynek tényét aláírásukkal is megerősítik.
 • A felügyelő tanár a nyitott borítékot veszi át a vizsgázótól és ellenőrzi azt – áthúzások, nevek stb. (matek, történelem, magyarnál azt is ellenőrzi, hogy a választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon). Az egyeztetés megtörténte után a felügyelő tanár a borítékot a vizsgázó jelenlétében leragasztja. A vizsgázó, a boríték lezárása után távozik a vizsga részére elkülönített épületrészből.
 • A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára – www.oktatas.hu – a reggel 8 órakor kezdődő vizsgák esetében a kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott vizsgát követő nap 14 órakor.
 • Dolgozatok megtekintése: 2017. jún. 6. (kedd) 8-16.00 – könyvtárban. (a közép- és emelt szinten írt dolgozatokat egyaránt). A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának.
  Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

 

 

Legfrissebb hírek

Április havi ebédbefizetés

IDEJE:   2024. április 8-9. (730-1500 óráig). HELYE:   Gazdasági iroda Teljes árú ebéd: 900 Ft/nap Kedvezményes árú ebéd: 450 Ft/nap PÓTBEFIZETÉS:   2024. április

Ideiglenes felvételi sorrend 2024

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az ideiglenes felvételi névsor már elérhető. Kérjük, tekintse meg a listát, hogy megtudja, mely diákoknak van lehetőségük

Anne Frank kiállítás – időpontfoglalás

Kedves Látogatóink! Örömmel jelentjük be, hogy a várt Anne Frank kiállítás online időpontfoglaló felülete elkészült. A kiállítás április 16-tól május 3-ig látogatható,