A szalezi-irinyi.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

A Felhasználók hozzájárulnak, ahhoz hogy a szalezi-irinyi.hu kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A szalezi-irinyi.hu kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt, bizalmasan kezel. szalezi-irinyi.hu ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Felhasználói számára a szalezi-irinyi.hu lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat töröltessék.
Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
A Felhasználói adatokba kizárólag a szalezi-irinyi.hu erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a szalezi-irinyi.hu harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. szalezi-irinyi.hu kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A szalezi-irinyi gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

A szalezi-irinyi vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által  megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a szalezi-irinyi hálózat szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek. A szalezi-irinyi.hu minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

A szalezi-irinyi.hu megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

A szalezi-irinyi.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez az alábbi adatokat rögzíti a Felhasználóról:

Név:

Felhasználói név

elektronikus levelezési cím

jelszó

Megadott személyes adatait a Felhasználó a felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Az adatok megadása önkéntes, semminemű kötelezettséget nem von maga után.