1 - A BEILLESZKEDÉS

2 - VEGYES ÉRZELMEK

3 - TE MIT TENNÉL?

Interjúink

Videóink a migránsválsággal kapcsolatban

Szecsődi Fanni öszeállítása

A MIGRÁCIÓ TÍPUSAI

A migráció olyan lakóhelyváltozás, mely településhatárok átlépésével jár. A migrációt sokféleképpen értelmezhetjük, osztályozhatjuk.

A migrációnak két típusa lehetséges.

  • Az emigráció, amikor a népesség elvándorol
  • Immigráció, amikor a népesség betelepül.

Egy másik lehetséges felosztása a migrációnak, hogy a mozgás állandó, vagy ideiglenes, azaz a visszatérés lehetősége adott-e.

  • Az ideiglenes migráció lehet periodikus, ha többször ismétlődik. Ha ez a mozgás rendszeres (munkába, iskolába járás), akkor ingázásról beszélünk, melynek ismétlődése lehet napi, heti, havi.

Vizsgálhatjuk aszerint, hogy önkéntes-e, azaz az egyén akarata volt, vagy kényszerített. Ez utóbbira a történelemben számos példa van: rabszolga-kereskedelem, népvándorlások, népesség-áttelepítések.

Vizsgálhatjuk a kiváltó okok szerint is. Ez lehet megélhetési (gazdasági ok), vagy a vallás gyakorlásának lehetősége, jobb oktatási, tanulási lehetőségek, kedvezőbb klimatikus adottság.

A migrációnak egy speciális formája a nomád állattartással járó vándorlás. Az állatokat új és új legelőkre hajtó népcsoportok folyamatos vándorlásban vannak. Útvonaluk azonban nem véletlenszerű, általában minden évben ugyanazon a vonalon haladnak.

MENEKÜLT

Az ENSZ 1951-es Menekültügyi Egyezménye értelmében menekült az a személy, aki „faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja származási országának védelmét igénybe venni. Jogi     értelemben csak akkor minősül egy személy menekültnek, amikor már lezajlott a menekültügyi eljárása, és az adott ország elfogadta menedékkérelmét.

ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓ

Illegális bevándorlásról akkor beszélünk, amikor a bevándorlók illegálisan vagy hamis úti okmánnyal, szárazföldön, légi vagy tengeri úton próbálnak meg belépni egy másik állam területére. Ebben gyakran bűnszervezetek segítik őket, akiktől esetenként a célországba történő megérkezésük után is függenek.

DISSZIDENS

Eredeti értelmében egy szervezett közösségtől véleménykülönbség miatt elkülönülő személyt jelöl. Újabban szélesebb értelemben használják mindazokra, akik egy ország törvényeivel, társadalmi rendjével való szembekerülésük miatt vagy más okból, pl. anyagi érdekből, érvényesülési szándékból külföldre távoznak, s ott kívánnak megtelepedni. A disszidálás – ellentétben a kivándorlással – illegális tevékenység, ezért a törvénybünteti. A nyugati tömegkommunikációs eszközök szóhasználatában disszidenseknek tűntetik fel azokat, a szociális országok társadalmi-politikai rendszerét belülről bíráló személyeket is, akik a polgári demokrácia talaján állva szeretnék “megreformálni” e társadalmakat.

NÉPVÁNDORLÁS

Az a folyamat, amikor több népcsoport elhagyja korábbi lakóhelyét és nagy távolságokat megtéve új hazát keres magának. A népvándorlás oka lehet az, hogy ellenség támadja meg vagy az, hogy az éghajlat rossz irányba változott stb.

SCHENGENI EGYEZMÉNY

1398790837_eutagA schengeni egyezmény az Európai Unió (EU) első és harmadik pillérének része, amely elsősorban a belső határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését jelenti. Az egyezménynek nem minden unióbeli ország a tagja, és vannak nem EU-beli tagjai is. Az egyezményt nem minden aláíró tagország alkalmazza.

DUBLINI III. RENDELET

A Dublin III-ként emlegetett jogszabály az Európai Parlament és az uniós tagállamokat megjelenítő Tanács 2013. június 26-án kihirdetett, 604/2013/EU számú közös rendelete, amely megállapítja azokat a feltételeket és eljárási szabályokat, amelyek annak a meghatározására irányulnak, hogy egy “harmadik országbeli” – unión kívüli – állampolgár vagy hontalan személy által az EU-tagállamok valamelyikében nemzetközi védelem iránt benyújtott kérelem megvizsgálásáért melyik tagállam felelős. Főszabály szerint ezt a felelősséget az a tagállam viseli, melyen át a menedékkérő belépett az EU területére.

Az egyezmény fő célja annak megakadályozása volt, hogy egy kérelmező több tagállamban is benyújtson kérelmet, hogy a kérelmezők “ne keringjenek” az EU-n belül. Az egyes tagországokban ugyanis jelentős különbségek vannak a menedékjog megadásának kritériumait illetően, és ezt a kritériumrendszert nem harmonizálták egymás közt az uniós országok.

A dublini menekültügyi rendszer két fő építőköve a dublini rendelet és az úgynevezett EURODAC rendelet. Ez utóbbi európai szintű ujjlenyomat-adatbázisról szól. Az adatbázist az EU területére illegálisan belépettektől vett ujjlenyomatok alkotják. A tagállamok feladata az ilyen ujjlenyomatok levétele és a központi adatbázisba való eljuttatása. Ebből az adatbázisból megállapítható, hogy mely tagországban vették le először az illető ujjlenyomatát, és alapesetben ez határozza meg a menekült jogállás iránti kérelem elbírálásának kötelezettségét is.

AZ ISZLÁM

Az iszlám, zsidó és keresztény hittel közös tőről fakadó monoteista vallás, amelyben Mohamed prófétáé a vallási és politikai vezető szerep.

Muszlimok:

Az iszlám hívői, akik az iszlámot az első, az egyetlen igaz, a világ keletkezése óta létező vallásnak tekintik. A Föld nagy világvallásainak egyike. Alapjául Allah (nálunk Isten) szolgál. A kereszténység után, 1 milliárd 570 millió követőjével (ez a Föld népességének 23%-a) a világ második legnagyobb vallása. Fő elterjedési területei Észak-Afrika, a Közel-Kelet, Közép-Ázsia, valamint Malajzia, illetve a legnépesebb muszlim ország, Indonézia.

A DZSIHÁD

Iszlám vallási kifejezés, ami az Isten útján való küzdelmet, törekvést jelenti. A dzsihád nem pusztán a külső ellenséggel folytatott fegyveres küzdelem, hanem saját hibáinkkal, negatív tulajdonságainkkal szemben vívott harc, amelynek célja énünk morális megtisztítása egy jobb muszlim élet reményében. A dzsihád más értelemben jelentheti a hit védelmét, a „szent háborút” is.

A SZUNNITA ISZLÁM

Az iszlám legnagyobb ága: a muszlimok mintegy 90%-a a követői közé tartozik. A szunniták eredeti megnevezése „a bevett szokás és a közösség követői”. Ez arra utal, hogy követik a próféta szokásait, cselekedeteit és életmódját, és a közösséghez tartoznak.

MUSZLIMOK

Az iszlám hívői, akik az iszlámot az első, az egyetlen igaz, a világ keletkezése óta létező vallásnak tekintik. A Föld nagy világvallásainak egyike. Alapjául Allah (nálunk Isten) szolgál. A kereszténység után, 1 milliárd 570 millió követőjével (ez a Föld népességének 23%-a) a világ második legnagyobb vallása. Fő elterjedési területei Észak-Afrika, a Közel-Kelet, Közép-Ázsia, valamint Malajzia, illetve a legnépesebb muszlim ország, Indonézia.

AZ EURÓPAI PARLAMENT

Az Európai Parlament (EP) az Európai Unió (EU) parlamentáris testülete, amelyet az EU állampolgárai közvetlenül választanak 5 éves időtartamra. Az Európai Unió Tanácsával, és az Európai Bizottsággal együtt alkotja az EU törvényhozói hatalmi ágát. Hivatalosan a székhelye Strasbourg, de Brüsszelben is ülésezik.

Bővebben…

TOVÁBBI HÍREINK

ÖSSZES BEJEGYZÉSÜNK